Damone
Dáma po italsku

Podmínky použití - omezení odpovědnosti

Aplikaci jsem vytvořil pro radost sobě i ostatním a vyžaduje jen velmi omezenou sadu oprávnění (pro vibrace a režim spánku telefonu). Aplikace ani nepodporuje reklamní sítě a nezobrazuje žádná reklamní sdělení. Přesto bych Vás rád upozornil, že jejím použitím souhlasíte s tím, že je poskytnuta jak je; mohou v ní být chyby. Instalací aplikace souhlasíte s tím, že autor aplikace není zodpovědný za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné ani příkladné škody, včetně, ale nejen škod vzniklých ztrátou zisků, dobré pověsti, použitelnosti, dat nebo jiných nehmotných ztrát, bez ohledu na to, zda autor byl na možnost takové škody upozorněn. Celková zodpovědnost autora je omezena částkou 1 USD. Pokud by použitelné zákony neumožňovaly omezení nebo vyloučení odpovědnosti nebo odškodnění, nemusí se vás výše uvedené omezení nebo vyloučení týkat, přestože v takovém případě bude autorova zodpovědnost omezena nejvyšší zákonem umožněnou měrou.

Zákaz režimu spánku může zrychlit vybíjení baterie telefonu.

Přeji příjemnou zábavu!

Terms of use - limited liability

This application was created with best intentions; for my as well as yours fun and needs only limited set of permissions (for flash and vibration). However, the application is provided as it is, you acknowledge that it can contain bugs. The author is neither responsible for any damage or loss, whether direct, consequential, incidental, or special which user suffers arising from any defect, error or fault of the application or its failure to perform, even if author has been advised of the possibility of such defect, error, fault, or failure. In any event, author's total aggregate liability to you for all damages of every kind and type (regardless of whether based in contract or tort) shall not exceed $1.00. In the case that applicable law may not allow the limitation or exclusion of liability or incidental or consequential damages, the above limitation or exclusion may not apply to you, although author's liability will be limited to the fullest extent permitted by applicable law.

Note, that sleep mode disabling can discharge your device battery faster

HAVE FUN!